Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

משפחה במשבר או משפחה חדשה?

משפחה במשבר או משפחה חדשה?

ובנו מחזיקים בתוכנו את התמונה המשפחתית הנורמטיבית של שני הורים, ילד (שניים או שלושה), בית עבודה. בדרך הזו מתחילות רוב המשפחות כאשר מתוכן שליש יפרקו את החבילה כך שנוצרים שני בתים, בהם אחראי כל פעם הורה אחר. המעבר הזה מהורות משותפת להורות יחידנית מהווה את אחד המעברים המורכבים שעובר אדם בחייו. ההשפעות על המעבר נובעות מגיל הילדים, מספר הילדים, ההתמודדות הרגשית שלהם, המצב הכלכלי, סגנון ההתמודדות האישי עם הפרידה מבן/בת הזוג, סוג הגירושין (מסעירים או נינוחים), מערכות תמיכה (למשל סבא וסבתא, אחים ואחיות, חברים), ועוד.

האם ניתן אחרי גירושין לבנות משפחה חדשה בה שוררת שלווה ואחווה, ובה אמא ואבא גרים בנפרד אבל מגדלים ילד במשותף? בחלק מהמשפחות התשובה היא חיובית!! בתהליך ארוך ובכוונה טובה של שני הצדדים, במרחק מה מהגירושין, לאחר שעובדו הכעסים והאובדנים ניתן יהיה ליצור משפחה מסוג זה.

אך עד אז השינוי בסטאטוס בעקבות הגירושין דורש הסתגלות למצב המשפחתי החדש והתמודדות לא מוכרת עם אתגרים לא פחות אם לא יותר מורכבים מאתגרי המשפחה הנורמטיבית. כיוון שהפער הוא גדול מאוד בין המשפחה שהיתה שם בפנטזיה (של אבא אבא וילד חיים באושר ועושר עד עצם היום הזה) למשפחה שנוצרה במציאות, מלווה את התהליך תחושה קשה של כשלון, תחושה שנוצרה משפחה במשבר, משפחה שבורה/מפורקת, משפחה בלי אבא/בלי אימא, משפחה במעבר. עולה תחושה כי המצב זמני ועליו להשתנות, כי הוא לא רצוי, לא נורמטיבי ולא מיטיב עם אף אחד מהצדדים. כאשר הפער גדול ואינו מודע, עולים רגשות שליליים סביב הגירושין וההורות היחידנית. רגשות שהם טבעיים אך מקשים על ההסתגלות למצב החדש של האם ושל הילדים.

כיצד להתמודד עם משבר כזה?

  • להיעזר בכל משאב עיקרי כמקור תמיכה: חברים, משפחה.
  • לפנות לטיפול פרטני או קבוצתי
  • להתמקד בעיקר ולבחור את המטרות החשובות ביותר (למשל הסתגלות מהירה ובריאה של הילדים, שלך, יצאה מהמשבר מחוזק, צמצום נזקים של התהליך, אמונה שממשבר ניתן באמת לצמוח).

ב ה צ ל ח ה!

שיתוף:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Call Now Button

איך זה עובד אצלנו?

מתקשרים לשיחת חינם להפניה ומציאת מטפל מתאים

דילוג לתוכן