Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

גירושין אחרי לידה ראשונה

גירושין אחרי לידה ראשונה

בגירושין יש טלטלה נפשית מאוד קשה ותחושת אובדן אדירה. זו תקופה מורכבת שמביאה עימה התמודדויות שלא מוכרות מהעבר ושמשאירות את המתגרשים בודדים מאוד. חוויה זו קשה עוד יותר לאישה שרק הפכה להיות אימה טרייה, כך שעליה להתמודד עם אתגרי ההורות הראשונה וכן עם פרידה מבן זוגה. ישנם לא מעט גירושין המתרחשים אחרי לידת התינוק הראשון.

בתחילת תהליך הגירושין עוצמת הרגשות היא אדירה, מוצפים בכעס, תדהמה, כאב, שנאה, אכזבה, תחושת כשלון. לא פשוט בכלל להכיל את כל הרגשות האלו וכן להכיל תינוק בוכה, רעב, עייף או שזקוק להחזקה ומגע.

עובדת היותך אמא טרייה המתמודדת גם עם משבר נישואין המוביל לגירושין מקשה מאוד על תפקודך כאם. חלק מהנשים יצליחו לגייס משאבים פנימיים להתמודד עם המשבר ועם גידול הרך הנולד, וחלק יצליחו לגייס גם משאבים חיצוניים, תמיכת משפחה וחברים, כדי שיוכלו בעצמן להיות מוחזקות ומחוזקות ולהמשיך בשגרת הטיפול בתינוק.

כשהתינוק עוד קטן סיכוי גדול שיפסוק בית המשפט את המשמורת על הקטין לטובת האם, כך שהמציאות שנוצרת היא שהאם מתמודדת לבד עם גידולו. אם הילד חולה, וזה לא מתוזמן אף פעם עם ביקורו של האב, על האם להתמודד עם מצבים קשים וחדשים לבדה, לטפל בו, לקחת החלטות חשובות, להיות ערה לבדה בלילות. גם התמודדות עם רגעים משמחים בהתפתחותו, כשמתחיל ללכת ולדבר, נחווים לבד.

משהו במשבר האישי של האם יוצר דפוס מיוחד בינה לבין התינוק הבונה קשר קרוב ביותר, על היתרונות והחסרונות בכך. כמובן שעל האב יהיה להתאמץ בהמשך ליצור את הקשר המיוחד והקרוב הזה כשהתינוק יגדל והסדרי הראייה ישתנו בהתאם.

חשוב ביותר לראות בראש ובראשונה את צרכי התינוק. לפני הגירושין במשפחות מסוימות האם היא הדומננטית בטיפול בתינוק, אך יש משפחות בהן האב דומננטי לא פחות ולעתים הוא המטפל העיקרי בתינוק, אם בגלל דיכאון אחרי לידה של האם, או כי האם חזרה לעבודה והאב נשאר לחופשת הלידה. כך שבמקרה של גירושין יש לעודד את מעורבותו של האב בכל מקרה כשזה מתאפשר. כלל חשוב הוא שתמיד טובת התינוק היא זו שצריכה להיות בעדיפות ראשונה, גם בשעת משבר זו. כמו כן כיוון במקרים בהם האם היא המשאב העיקרי של התינוק גם טובתה חשובה ביותר.

שיתוף:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Call Now Button

איך זה עובד אצלנו?

מתקשרים לשיחת חינם להפניה ומציאת מטפל מתאים

דילוג לתוכן